Besøkshund

En besøkshund kan være til stor glede for mennesker uten språk, fremkalle glemte minner, smil og latter.

Aldersgruppe: Fra 18 år

Strand Frivilligsentral har for tiden ingen aktive besøkshunder, men vi har 2 hunder under utdanning hos Røde Kors. Dessverre har utdanningen stoppet opp i forbindelse med Koronapandemien. Vi håper at vi i løpet av 2021 kan ha disse to ferdig utdannet.

Hva er en Besøkshund? https://www.firbentterapi.no/hva-er-en-besokshund 
Bare det å få en hund inn i rommet kan gjøre underverker på en sykehjemsavdeling. Besøkshundens arbeidsoppgaver er å være til støtte, motivasjon, oppmuntring, aktivitet og selskap. Samvær med hunder har flere positive helseeffekter, og forskning viser at besøk av en hundeekvipasje senker blodtrykk og puls, samt minsker smerte og stress. Mange besøkshundførere arbeider som personal på institusjoner og benytter sin besøkshund som ett miljøskapende tiltak på jobben, og flere arbeider også som frivillige besøkshundekvipasjer, gjerne gjennom en lokal frivillighetssentral.

En besøkshund er en hund som er egnethetstestet for å sikre at hunden vil tåle de påkjenningene den vil bli utsatt for i arbeid på sykehjem eller på andre institusjoner for voksne mennesker. For sikkerheten og velferden til både hund, beboer/bruker, personal og pårørende er det helt nødvendig at hunden tåler disse påkjenningene, at den ønsker å være i nær kontakt med fremmende mennesker, er lydig og under kontroll. Hundens trygghet og trivsel er det største sikkerhetstiltaket for å unngå uheldige hendelser, og for å sikre hundens velferd. Det er svært viktig at hundefører er klar over risikoene for sin hund, slik som røff håndtering fra mennesker med redusert egenkontroll, potensielt farlige medisiner som ligger på gulvet, samt hjelpemidler eller utstyr som kan klemme eller på andre måter skade hunden. Etter godkjent egnethetstest kvalifiserer hund og fører til å starte utdanningen mot godkjent besøkshundekvipasje. Under utdanningen får fører kunnskap om bruk av hund i arbeid med mennesker, kunnskap om hvilke hensyn som må tas, slik som HMS, herunder allergi, hygiene og zoonoser, samt de verktøy som føreren trenger for å føre sin hund på en sikker og kompetent måte. Hundefører har alltid ansvar for at hunden er i stand til å jobbe, at den ikke er syk og er fri for smerter og skader. I motsetning til en terapihund trenger ikke besøkshundens oppgaver å være målrettede, og de trenger ikke å dokumenteres og evalueres.


2021 © Strand frivilligsentral