Lyttevenn

Bli med å bygge bro mellom generasjoner og stimulere og motivere leseferdighet og leselyst blant skolebarn.

Aldersgruppe: Fra 18 år

Vi trenger flere lyttevenner!

Formålet med Lyttevennprosjektet, som ble startet opp i Vest-Agder i 2010, er å bygge bro mellom generasjonene, og utvikle en modell for eldres aktive deltakelse i skolen. Prosjektet skal stimulere og motivere leseferdighet og leselyst hos barn i alderen 7 til 9 år, i samarbeid med skolens pedagogiske personale. Som Lyttevenn får du ingen lønn, men betaling i form av å bli satt pris på, glede, aktiv bruk av fritiden og, ikke minst, knytter du varige vennskap på tvers av alder og bakgrunn.

Vi har startet opp med lyttevenner i en klasse på  3. trinn på Resahaugen skole. Vi trenger flere lyttevenner for å kunne gi alle klassene på 3. trinn et tilbud.

2024 © Strand frivilligsentral