Småjobbsentralen for ungdom

Småjobbsentralen for ungdom mellom 14 og 18 år. Småjobbsentralen tar enkle oppdrag som lett hagearbeid, luking av bed, plenklipping, vindusvask, lett husarbeid, barnepass, hundepass etc.

Aldersgruppe: For alle

Småjobbsentralen tar i mot oppdrag for ungdom mellom 14 og 18 år som ønsker seg litt arbeidserfaring og å tjene noen kroner i sommer. Oppdragsgiver (den som trenger hjelp) må holde utstyr som trengs for å få utført jobben. 

Ungdommene tar både enkeltoppdrag og faste oppdrag som plenklipping 1-2 ganger i uka. Direkte betaling til ungdommene etter at arbeidet er utført. minimuspris 130 kr timen.

Arbeid som kan utføres er plenklipping, luking av bed. Vi kan ta noe malerarbeid, men ikke opp i store høyder i stiger. Vindusvask (ikke i høy stige), husarbeid, barnepass, hundepass osv.


Kontakt frivilligsentralen om du har lyst å jobbe i småjobbsentralen eller om du trenger hjelp i hus eller hage.

Tlf Frivilligsentralen: 92450659, epost: strand.frivilligsentral@strand.kommune.no 

2021 © Strand frivilligsentral