Strandavenn

Som Strandavenn hjelper du nye innbyggere til å bli kjent i Strand, bygge nettverk og få gode opplevelser sammen med andre Strandbuer.

Aldersgruppe: Fra 16 år

Hvordan bli Strandavenn?

Frivillige som ønsker å bli kjent med nye innbyggere, kan melde seg som Strandavenn på Frivilligsentralen. Der blir du kobla sammen med enten en enslig eller en familie. Vi prøver å legge vekt på felles interesser og livssituasjon.

Ting man kan gjøre sammen:

 • ta en kopp kaffe sammen
 • bli kjent med tilbud og aktiviteter i nærområdet
 • delta i fritidsaktiviteter
 • gå på turer
 • lære å lage mat fra ulike kulturer
 • hjelpe med lekser
 • øvelseskjøre
 • og mye mer.

Spør gjerne oss på frivilligsentralen om tips! Noen ganger arrangerer vi felles utflukt eller arrangement for alle Strandavennene!

Det er behov for voksne i ulike aldersgrupper og livssituasjoner. Spesielt menn! Du melder deg som Strandavenn for 3 mnd om gangen, og forplikter deg til å treffe din Strandavenn minimum 6 ganger i løpet av denne perioden.

Kontaktperson: Heidi Rygh Bowitz, tlf. 924 50 659
epost: strand.frivilligsentral@strand.kommune.no
nettside: www.strand.frivilligsentral.no

Strandavenn startet som et samarbeid mellom Flyktnigkonsulentene på NAV og Strand Frivilligsentral i 2015

Noen tips til deg som er Strandavenn

 • snakk om hvilke forventninger dere har til hverandre og hva dere ønsker å gjøre sammen. Det er lov å sette grenser for hva du kan bidra med.
 • I mange kulturer er synet på tid og avtaler annerledes enn i Norge, Det kan være lurt å ha klare avtaler og segre seg at begge parter har forstått hvor og når aktiviteten skal foregå.
 • Ordninga er 100% frivillig, og hver enkelt dekker sine egne utgifter. Det er positivt å gjøre ting sammen som koster minst mulig.
 • Spør om det skal tas spesielle hensyn i forhold til mat (eks. svinkjøtt, allergier osv.)
 • Dersom det oppstår misforståelser eller utfordringer som er vanskelige å løse, tar dere kontakt med Frivilligsentralen.


Lykke til!

2021 © Strand frivilligsentral