Svømmekurs for barn og unge i sommerferien

Svømmekurs for barn og unge fra 6- 16 år. Denne sommeren får vi utvidet tilbudet og kan ha flere kurs. Det er mulig å melde seg på inntil to kurs i løpet av en periode på tilsammen 4 uker.

Aldersgruppe: 6 til 16 år

Årets sommersvømmekurs for barn og unge går over tilsammen 5 uker. Alle kursene varer i to uker om gangen. Kursdeltakerne blir delt inn i grupper etter nivå og alder. Det er ingen garanti for at søsken får gå på samme kurs dersom de har ulikt nivå. Vi følger  Norges svømmeskole og Trygg i vann sin opplæringstige, og tilbyr både begynneropplæring og videregående opplæring. Se www.tryggivann.no for nærmere forklaring på de ulike stegene i opplæringstigen. Deltakerne får merke etter høyest oppnådd nivå når de er ferdige. Kursene er hver dag fra mandag til fredag i to sammenhengende uker. Et parti varer fra 30 min (for de yngste/nybegynner) til 45 -60 min for de eldre/høyere nivå. 

Pris pr deltaker kr. 600,- pr kurs, søskenmoderasjon kr. 1000,- for 2 barn. Pris for 2 kurs for samme barn, kr 1000,-

Kurs 1 -  uke 26 og 27 barn fra 6-11 år,  uke 27 og 28, for barn/ungdom over 12 år.

Kurs 2 - uke 31 og 32 6-16 år

Påmelding på link: https://docs.google.com/forms/d/1eYtfMCqsO6-gLOH0Q9XRfFdqJPIxP4CTkgjkUImE78c/edit 

2020 © Strand frivilligsentral