Telefonvenn

Mange sitter i karantene, eller må holde seg innendør for å unngå smitte. De kunne hatt glede av en ringevenn. En ringevenn ringer til en person som er alene et par ganger i uka for å prate om løst og fast.

Aldersgruppe: Fra 18 år

Telefonvenn
Å få en telefonvenn kan bety mye for en som er seg isolert og bor alene. 

Vi søker frivillige som ønsker å være en samtale venn. 

Den frivillige har taushetsplikt, og får retningslinjer som skal følges. Du vil også få tips til emner og ting og snakke om som setter deg i gang med samtalen.
Vil du ha ringevenn eller ønsker å bli ringevenn så kontakt oss. 

Hva er en telefonvenn og hva kan man gjøre som telefonvenn:

  • Telefonvenner skal være vennlig og lyttende.
  • Man skal ikke gjøre noe annet enn å snakke med mennesker via telefon. Man kan ikke gjøre andre oppdragg som å handle, skifte lyspærer, betale regninger eller hva som helst, så skal du si nei. Slik skal det være fordi vi skal følge statens og kommunens råd om at flest mulig bør holde seg hjemme akkurat nå.
  • Man har ikke lov til å ta imot penger for det du gjør frivillig. 
  • Man skal ikke gi råd om helse, men man må gjerne minne folk på om at de bør vaske hendene sine ofte og at det nå er viktig å holde seg borte fra andre mennesker.


 
 
 

2020 © Strand frivilligsentral